ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Điện thoại Nokia 150 – Đen

650.000 VNĐ

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Điện thoại Nokia 5310 – Đen

990.000 VNĐ