BÀN PHÍM LAPTOP

Bàn Phím HP DV6-1000, 2100

450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
950.000 VNĐ 550.000 VNĐ

Tiết Kiệm: 400.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

Tiết Kiệm: 200.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

LCD LAPTOP

LCD NB 11.6 LED

1.650.000 VNĐ
1.590.000 VNĐ
650.000 VNĐ 590.000 VNĐ

Tiết Kiệm: 60.000 VNĐ