Nhật Khánh Computer xin kính chào quí khách. Chương trình khuyến mãi dành cho quí khách khi mua hàng tại Nhật Khánh Computer như sau:

 • MUA THÙNG PC GIÁ DƯỚI 10 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BÀN PHÍM + CHUỘT + MOUSEPAD + ÁO THUN. MUA KÈM LCD TẶNG THÊM BALO NK. GIAO HÀNG BÁN KÍNH 20KM, BẢO HÀNH TẬN NƠI.
 • MUA THÙNG PC GIÁ TỪ 10 TRIỆU ĐẾN 20 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BÀN PHÍM + CHUỘT + MOUSEPAD + TÚI DU LỊCH SONY. MUA KÈM LCD TẶNG THÊM BALO NK. GIAO HÀNG BÁN KÍNH 20KM, BẢO HÀNH TẬN NƠI.
 • MUA THÙNG PC GIÁ TỪ 20 TRIỆU TRỞ LÊN TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BÀN PHÍM + CHUỘT + MOUSEPAD + SSD 120GB. MUA KÈM LCD TẶNG THÊM BALO NK. GIAO HÀNG, BẢO HÀNH TẬN NƠI.
 • MUA LCD GIÁ DƯỚI 3 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BỘ VỆ SINH LCD. GIAO HÀNG TẬN NƠI BÁN KÍNH 20KM.
 • MUA LCD GIÁ TỪ 3 TRIỆU ĐẾN 5 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + ÁO THUN. GIAO HÀNG TẬN NƠI BÁN KÍNH 20KM.
 • MUA LCD GIÁ TRÊN 5 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + TAI NGHE HP. GIAO HÀNG TẬN NƠI BÁN KÍNH 20KM.
 • MUA LAPTOP GIÁ TỪ 10 TRIỆU ĐẾN 20 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BALO NK + TÚI DU LỊCH SONY.
 • MUA LAPTOP GIÁ TRÊN 20 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BALO NK + TAI NGHE HP.
 • MUA LAPTOP GIÁ DƯỚI 10 TRIỆU TẶNG NÓN BẢO HIỂM + BALO NK + ÁO THUN
 • MUA MÁY IN LASER TẶNG NÓN BẢO HIỂM HOẶC 1 PHIẾU NẠP MỰC. MUA MÁY IN PHUN TẶNG NÓN BẢO HIỂM. MUA MÁY IN KIM TẶNG RUY BĂNG TƯƠNG ỨNG.
 • MUA TIVI BOX TẶNG NÓN BẢO HIỂM + CHUỘT + MOUSEPAD.
 • MUA COMBO LINH KIỆN PC GIÁ TỪ 3 TRIỆU ĐẾN 5 TRIỆU TẶNG ÁO THUN + NÓN BẢO HIỂM.
 • MUA COMBO LINH KIỆN PC GIÁ TỪ 5 TRIỆU ĐẾN 10 TRIỆU TẶNG BALO NK + NÓN BẢO HIỂM.
 • MUA COMBO LINH KIỆN PC GIÁ TRÊN 10 TRIỆU TẶNG TAI NGHE HP + NÓN BẢO HIỂM.
 • MUA CHUỘT TẶNG LÓT CHUỘT.
 • MUA CAMERA IP TẶNG THẺ NHỚ 16GB.
 • MUA TRỌN BỘ CAMERA QUAN SÁT TẶNG NÓN BẢO HIỂM + DÂY TÍN HIỆU*.