-7%
6.990.000VNĐ 6.490.000VNĐ
-6%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG M20 32GB – MÀU ĐEN

4.890.000VNĐ 4.590.000VNĐ
-5%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG J2 CORE 8GB – XANH, ĐEN

1.990.000VNĐ 1.890.000VNĐ
-4%
2.390.000VNĐ 2.290.000VNĐ
-6%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG J4+ 32GB – MÀU ĐEN

3.190.000VNĐ 2.990.000VNĐ
-7%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG J4+ 16GB – MÀU HỒNG

2.990.000VNĐ 2.790.000VNĐ
-5%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG J6+ 64GB – MÀU ĐEN

4.290.000VNĐ 4.090.000VNĐ
-5%

Điện thoại - TV box

SAMSUNG J6+ 32GB – MÀU XÁM

3.990.000VNĐ 3.790.000VNĐ