Case – Vỏ thùng máy tính

CASE CORSAIR CARBIDE SPEC-04 MID-TOWER

1.750.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

CASE CM MASTER BOX Q300L (KHÔNG NGUỒN)

930.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC SAMA COMBAT (KHÔNG NGUỒN)

900.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

CASE CHANPION MM-R/B GAMING – CƯỜNG LỰC

890.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC SAMA APOLO (KHÔNG NGUỒN)

730.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC MINI METRO-B (KHÔNG NGUỒN)

365.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC PATRIOT A02 (KHÔNG NGUỒN)

290.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC HP 201 (KHÔNG NGUỒN

275.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC HP 101 (KHÔNG NGUỒN)

275.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC DELUXE MN-05 (KHÔNG NGUỒN)

265.000VNĐ

Case – Vỏ thùng máy tính

THÙNG PC DELUXE MN-01 (KHÔNG NGUỒN)

265.000VNĐ