RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-2400 DDR4 KINGMAX – 1.2V

985.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 8G-2400 DDR4 KINGMAX – 1.2V

1.350.000VNĐ
2.550.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G -1600 DDR3 KUIJIA

685.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-2400 KINGMAX DDR4 – 1.2V

750.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-1333 DDR3 CORSAIR

850.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-2400T SAMSUNG DDR4

890.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-2400Mhz DDR4 SAMSUNG 1.2V

750.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-1600 DDR3 HYNIX 1.5V

750.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1600 DDR3 CORSAIR

450.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 1G-1333 TRANSCEND

250.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1600 TEAM ELITE

350.000VNĐ
790.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1600 KINGSTON

350.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1600 DDR3 KINGMAX

350.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 8G-2400 DDR4 GEIL – 1.2V

Liên hệ
Liên hệ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 8G-1600 KINGMAX DDR3 – 1.5V

1.250.000VNĐ
765.000VNĐ
1.250.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 8G-1600 DDR3L TEAM 1.35V

1.450.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-1600 DDR3L HYNIX 1.35V

750.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-1333 SAMSUNG DDR3L – 1.5V

Liên hệ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-800 DDR2 KINGMAX

450.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1333 KINGSTON (16 CHIP)

450.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 2G-1333 DDR3 KINGMAX

350.000VNĐ
855.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-1600 TEAM ELITE

685.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-2133 DDR4 SILICON 1.2V

855.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-1600 DDR3 KINGMAX

685.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 1G-800 DDR2 KINGMAX

250.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-2400 DDR4 KINGMAX 1.2V

710.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM PC 4G-2400 DDR4 GEIL – 1.2V

790.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-1600 KINGMAX 1.35V

680.000VNĐ
855.000VNĐ

RAM – Bộ nhớ tạm

RAM NB 4G-1600 DDR3L TEAM 1.35V

675.000VNĐ