Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 24″ Ultrasharp U2415 – FULL HD

5.450.000VNĐ
-4%

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 17″ E1715S – HD LED

2.390.000VNĐ 2.300.000VNĐ
Liên hệ

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 21.5″ E2219HN – FULL HD

2.590.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 18.5″ E1916H – HD

1.990.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 21.5″ SE2219H – FULL HD

2.800.000VNĐ
-4%

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 27″ SE2717H – FULL HD

4.590.000VNĐ 4.390.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 23″ S2319H – IPS (FULL HD)

3.790.000VNĐ
-6%

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 21.5″ S2218H – IPS (FULL HD)

3.390.000VNĐ 3.200.000VNĐ
2.250.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 21.5″ E2216H – F.HD

2.690.000VNĐ
-9%

Màn hình máy tính - LCD

LCD DELL 18.5″ E1916HV – HD

1.950.000VNĐ 1.780.000VNĐ