Màn hình máy tính - LCD

MH LCD LG 21.5″ 22MK400H – FULL HD

2.790.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

MH LCD LG 19.5″ 20MK400A – HD

1.950.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

LCD LG 21.5″ 22M47D-P – F.HD

Liên hệ

Màn hình máy tính - LCD

LCD LG 19.5″ 20MP48A – IPS HD+

2.150.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

MH LCD LG 19.5″ 20M39A-B – HD

2.050.000VNĐ

Màn hình máy tính - LCD

MH LCD LG 18.5″ 19M38A-B – HD

1.790.000VNĐ