ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu bọc mạng UTP RJ45

1.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu mạng RJ45 nhựa

2.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu nối mạng RJ45 1-1 (NM1-1)

10.000 VNĐ

ĐẦU MẠNG / KIỀM MẠNG

Đầu nối mạng RJ45 1-2 (Có IC)

25.000 VNĐ