1.490.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB PNY UCD20 – XÁM (3.0 – TYPE C)

390.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 32GB TRANSCEND JF510S – BẠC (2.0)

350.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 32G HP V175W – ĐỆM TRẮNG (2.0)

345.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 32GB HP V225W – VÀNG (2.0)

325.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 8GB LACIE COOKEY – BẠC (2.0)

250.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB TRANSCEND JF710G – VÀNG (3.0)

235.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB HP V210W – BẠC (2.0)

215.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB HP V100W – ĐEN (2.0)

215.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB TRANSCEND JF510S – BẠC (2.0)

215.000VNĐ
195.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 32GB APACER AH223 – TRẮNG (2.0)

150.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 32GB KINGSTON DT100 G3 – ĐEN (3.0)

140.000VNĐ

USB – Ổ CỨNG DI ĐỘNG

USB 16GB KINGSTON DT100 G3 – ĐEN (3.0)

69.000VNĐ