Chấm công vân tay + thẻ cảm ứng

Máy chấm công Khuôn Mặt + Vân Tay GIGATA FA-113

7.790.000 VNĐ

Chấm công vân tay + thẻ cảm ứng

Máy chấm công Khuôn Mặt + Vân Tay IFACE 05

7.990.000 VNĐ

Chấm công vân tay + thẻ cảm ứng

Máy chấm công Khuôn Mặt + Vân Tay IFACE 402

8.290.000 VNĐ

Chấm công vân tay + thẻ cảm ứng

Máy chấm công Khuôn Mặt + Vân Tay IFACE 800

8.290.000 VNĐ

Chấm công vân tay + thẻ cảm ứng

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK TM60

1.990.000 VNĐ